Stolperstein Benjamin Heinrich de Jonge

Stolperstein Benjamin Heinrich de Jonge

Stolperstein in Weener Norderstraße 79 Benjamin Heinrich de Jonge.